Skrinka na kľúče

Skrinka  slúži na kontrolovateľné uschovávanie kľúčov. Je neoceniteľná napríklad v kanceláriách, ordináciách, lekárňach, dielňach, školách, či objektoch verejnej správy, ale aj v domácnostiach. Kľúče sú v nej bezpečne uložené, vybrať môžete iba pridelený kľúč, pričom máte zároveň prehľad o nevrátených kľúčoch. Obsluha je jednoduchá, pomocou pridelených kódov odoberáme, alebo ukladáme kľúče do skrinky.

Po zadaní osobného kódu sa dvierka otvoria a na paneli s kľúčmi sa rozsvieti zelená kontrolka tej pozície, z ktorej je možné vybrať kľúč.

Rovnaký postup je aj pri vrátení kľúča. Ak je kľúč vrátený do určeného miesta na paneli, zelená kontrolka zhasne a kľúč je uzamknutý. Kľúč nie je možné vložiť do inej voľnej pozície, ale iba do pôvodnej.

Na pozícii odobraného kľúča, trvalo svieti červená kontrolka a tým je zaistená rýchla vizuálna kontrola nevrátených kľúčov.  Ak je v skrinke voľná neobsadená pozícia pre kľúč, táto nemá pridelený žiadny užívateľský kód, svetlo na paneli nesvieti, pozícia je trvalo uzamknutá.

Programovanie zariadenia je možné cez programovací mód, alebo cez USB pripojenie.